Noen liker å lage powertrailer, som mange av oss synest er fine og greie cacher å finne, men ofte så kan det være ganske så “slitsomt” å lage cache oppføringene da man oftest må drive å manuelt kopiere alt, da det stort sett bare er koordinater som endres fra gang til gang samt evt et tall i trail navnet, her har jeg kommet over et script til Tampermonkey for bla Google Chrome nettleseren, Som hjelper deg godt på vei dersom du skal lage en Power Trail.

Scriptet er laget med  Copyright: 2015, av MrYaz og har en  MIT License (Expat) som kort fortalt betyr:

En kort, permissiv programvare lisens. I utgangspunktet kan du gjøre hva du vil så lenge du inkluderer den originale opphavsretten og lisensvarsel i en kopi av programvaren / kilden. Det er mange variasjoner av denne lisensen i bruk.

Jeg har tatt kildekoden som jeg fant her, og oversatt nødvendig tekst til Norsk og lagt scriptet ut her

Og tenkte jeg skulle vise litt hvordan dette virker.

Jeg forutsetter at Tampermonkey er installert og at scriptet også nå har blit lastet ned og installert:

Vi begynner inne i nettleseren med å finne dette symbolet  og vi får da opp en liten meny her velger vi Dashboard, som da vil åpne seg og vise alle script vi har installert 

Her trykker vi på “CO på steroider” med venstre musetast, og kildekoden dukker opp, og her må vi gjøre noen små endringer for hver trail vi vil lage (altså ikke pr cache, men hver gang vi vil lage en ny trail. Og det er også VIKTIG AT VI TRYKKER PÅ DEN GRØNNE ON KNAPPEN SLIK AT DET BLIR OFF NÅR VI ER FERDIG, for ellers så vil scriptet slå inn hver gang vi prøver å legge ut en cache)

 

Som vi ser på bildet og i kildekoden så er alt forklart, men jeg viser nå noen eksempler på endringer i koden:

Jeg begynner under feltet :

// ############## Personlige innstillinger begynner her ####################

Her vil jeg kalle trailen for “cghoves demo trail” og jeg vil at den skal nummereres med #1-#XX , jeg skal ha trailen i Norge og Møre og Romsdal, Jeg har gjort klar beskrivelse som er felles for hele trailen, hint:Pet-rør i tre, samt størrelse som for pet-rør er micro og D/T som jeg har satt til 1,5/1,5

var cacheName=”cghoves demo trail #”;                                                                                     // Skriv inn navnet på cache serien her

var cachePlacedBy=””;                                                                                              // Skriv inn navnene på cache-eierne her. Hvis tomt, vil dit eget geocaching.com brukernavn brukes

var cacheCountry=”Norway”;                                                                                         //Her skriver du inn Landsnavn på samme måte som det vises på geocaching.com (jeg har her allerede fylt inn Norge)

var cacheState=”Møre og Romsdal”;                                                                                       // Her skriver du inn Fylkesnavn på samme måte som det vises på geocaching.com (jeg har her allerede fylt inn Møre og Romsdal)

var cacheSummary=”Dette er en demo.”;          // Skriv inn oppsummeringen her. Pass på å plassere all HTML-koden på en enkelt rad.

var cacheDescription=”Ser alt greit ut så langt?”;    // Skriv inn beskrivelsen her. Pass på å plassere all HTML-koden på en enkelt rad.(<p>angr begynnelse på ny linje/avsnitt</p> angir slutt)

var cacheHint=”Pet-rør i tre”;                                                                                                  //her kan du skrive inn hintet

var cacheContainerSize=”Micro”;                                                                                    //her fyller du inn størrelse, obs du må bruke et av disse engelske ordene:Other, Micro, Small, Regular or Large

var cacheDiffRating=”1.5″;                                                                                         //her fyller du inn vanskelighetgraden fra 1.0 til 5.0

var cacheTerrRating=”1.5″;                                                                                         //her fyller du inn terrenggraden fra 1.0 til 5.0

var reviewersNote=”Det som skrives her blir en reviewer note”;                                                       //her skriver du inn Reviewer notes.

Som du ser så har jeg valgt navnet:”cghoves demo trail #” uten å legge inn noen tall bak, dette fordi at vi da endrer tallet manuelt inne på geocaching.com, og vi kan også legge inn et evt Reviewer notat.

Så vil vi kanskje ha noen Atributter, vi må da bla videre ned til vi finner et felt som er merket:

 

// ################# HER VELGER DU ATRIBUTTER ##############################

 

Her er håper jeg alt er selvforklarende i koden:

// ################# HER VELGER DU ATRIBUTTER ##############################
// Sett inn alle attributter du vil ha ved å fjerne “//” i starten av raden.
// Hvis du trenger å angi et attributt til en negativ tilstand, slik at ingen hunder er tillatt, fjern “//” i starten hvis begge radene.
//$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl00_imgAttribute”).trigger(“click”); // Fin utsikt
//$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl00_imgAttribute”).trigger(“click”); // Ingen Fin utsikt
//$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl01_imgAttribute”).trigger(“click”); //Hunder tillatt
//$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl01_imgAttribute”).trigger(“click”); //Hunder ikke tillat

//$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl02_imgAttribute”).trigger(“click”); // Adkomst- eller parkeringsavgift
//$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl03_imgAttribute”).trigger(“click”); //Klatre utstyr påkrevd
//$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl04_imgAttribute”).trigger(“click”); //Båt påkrevd
//$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl05_imgAttribute”).trigger(“click”); //Dykkerutstyr behøves
//$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl06_imgAttribute”).trigger(“click”); //Anbefalt for barn
//$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl06_imgAttribute”).trigger(“click”); //Ikke anbefal for barn
//$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl07_imgAttribute”).trigger(“click”); //Tar mindre enn en time
//$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl07_imgAttribute”).trigger(“click”); //Tar ikke mindre en en time
//$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl08_imgAttribute”).trigger(“click”); //Vanskelig klatring
//$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl08_imgAttribute”).trigger(“click”); //Ikke vanskelig klatring

Så dersom jeg nå vil ha atributtet Fin utsikt, Hunder ikke tillat og ikke anbefalt for barn så må jeg passe på at koden blir slik:

// ################# HER VELGER DU ATRIBUTTER ##############################
// Sett inn alle attributter du vil ha ved å fjerne “//” i starten av raden.
// Hvis du trenger å angi et attributt til en negativ tilstand, slik at ingen hunder er tillatt, fjern “//” i starten hvis begge radene.
$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl00_imgAttribute”).trigger(“click”); // Fin utsikt
//$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl00_imgAttribute”).trigger(“click”); // Ingen Fin utsikt
$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl01_imgAttribute”).trigger(“click”); //Hunder tillatt
$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl01_imgAttribute”).trigger(“click”); //Hunder ikke tillat

//$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl02_imgAttribute”).trigger(“click”); // Adkomst- eller parkeringsavgift
//$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl03_imgAttribute”).trigger(“click”); //Klatre utstyr påkrevd
//$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl04_imgAttribute”).trigger(“click”); //Båt påkrevd
//$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl05_imgAttribute”).trigger(“click”); //Dykkerutstyr behøves
$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl06_imgAttribute”).trigger(“click”); //Anbefalt for barn
$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl06_imgAttribute”).trigger(“click”); //Ikke anbefal for barn
//$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl07_imgAttribute”).trigger(“click”); //Tar mindre enn en time
//$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl07_imgAttribute”).trigger(“click”); //Tar ikke mindre en en time
//$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl08_imgAttribute”).trigger(“click”); //Vanskelig klatring
//$(“#ctl00_ContentBody_ctlAttributes_dtlAttributeIcons_ctl08_imgAttribute”).trigger(“click”); //Ikke vanskelig klatring

Når det er gjort så må vi lagre scriptet: 

Vi går nå til Geocaching.com og velger spill–> gjem en cache

og vi kommer da plutselig rett til dette steget:

Her trykker vi først Jeg forstår, skriver inn koordinater, trykker på bekreft (og ser de da på kartet), trykker fortsett

og vi hopper da plutselig over veipunkter og kommer rett hit:

Her ser vi at alt er utfylt, og eneste vi trenger å gjøre er å legge inn et tall bak #

Trykk fortsett og vi kommer plutselig hit:

 

Hvor alt er klart for å sende inn til kontroll, og det er bare å fortsette med nr 2