Se etter mønster

En mystery cache vil vanligvis kreve at alle sifrene i koordinatene (15 totalt), minutter (10) eller desimalminutter (6) løses. For eksempel;

AB CD.EFG HIJ KL.MNO – 15 siffer
N62 AB.CDE E006 FG.HIJ – 10 siffer
N62 26.ABC E006 04.DEF – 6 siffer
Se på oppgaven om det er 6, 10 eller 15 objekter, gjenstander, ord, setninger, linjer, etc. i cache beskrivelsen. Dette kan være hvor svaret er skjult.

Studer de ‘falske’ koordinatene

Mystery cacher krever at start, eller falske, koordinater skal være innenfor 3,2 kilometer fra selve geocachen.

Så er de oppgitte “falske” koordinatene N62 00.000 E006 00.000 og oppgaven ber deg om å finne AB CD.EFG HIJ KL.MNO

så kan du trygt gå utfra følgende  A=6 B=2 H=0 I=0 J=6

 

Google

Google er veldig ofte din venn, ser du noe som “skriker” ut til deg på cache siden prøv å google dette for å se om det kan hjelpe

Cache navn og hint

Har utlegger kunnet laget hint som bare kan tolkes korrekt når det settes i kontekst med cache navnet?