Foreninger er noe de fleste har hørt om, men ikke alle er medlem av eller har kjennskap om.

Og i Norge så har vi jo foreninger og lag for nesten alt vi holder på med, fagforening på jobb, idrettslag til junior, vel forening og boretslag, og selvsagt Geocache foreninger.

Men hva er disse geocache foreningene? Må jeg være medlem der? Jeg er jo med i en Facebook gruppe, holder ikke det da?

Wikipedia definer en forening slik:

Forening eller selskap er en ikke-kommersiell organisasjon, sammenslutning eller et samfunn av fagpersoner eller interesserte som har en felles interesse, sak eller et fagområde de ønsker å fremme, gjerne av en kulturell eller uegennyttig karakter. I dagligtale brukes selskap om en gruppe personer i en festlig sammenkomst, for eksempel et bursdagsselskap.

Og i Norge så har vi en «hoved forening» som heter Geocaching i Norge (også  kalt GiNo) og de skriver følgende om seg selv:

Geocaching i Norge er en selvstendig ikke-kommersiell interesseorganisasjon for geocachere fra hele landet. Vi arbeider med å gjøre informasjon om geocaching tilgjengelig og arbeide for norske geocacheres interesser. Foreningen drives utelukkende basert på støtte fra medlemmene.

Ett av våre mål er å drifte et nettsted hvor man kan møte likesinnede i et lokalt geocaching-miljø, enten man er nybegynner eller mer erfaren. Vi ønsker å ha et inkluderende miljø og at alle skal kunne finne noe her som passer til egne interesser for geocaching. Vi ønsker at dette nettstedet skal kunne bidra til at vi alle utvikler oss videre som geocachere, og lar oss inspirere til innsats og bragder vi ikke klarer alene.

Og det finnes lokale spredd fra øst til vest og sør til nord, noen av disse er registrerte foreninger i brønnøysundregisteret samt frivillighetsregisteret

Frivillig er et begrep som ofte blir bruk for de som arbeider uten lønn eller noen annen form for økonomisk vederlag. Frivillig arbeid er gjerne knyttet til frivillige organisasjoner med samfunnsnyttig formål som for eksempel Norges Røde Kors eller Misjonsalliansen. Det arbeid som mange nedlegger for eksempelvis Wikipedia er også frivillig. Frivillig arbeid blir ofte kalt dugnad når flere går sammen for å utføre en oppgave, som å bygge en hytte eller rydde en gate.

Foruten personlig valg er det en rekke faktorer som motiverer en person til å arbeide gratis og uten lønn for en samfunnstjeneste. Mange frivillige nevner glede og tilfredsstillelse av å kunne bidra som motivasjon i stedet for lønn eller betaling.

og andre er ikke. Felles for disse foreningene er at de alle jobber for fellesskapet fra et nasjonalt nivå og ned på det lokale, være seg fra å drifte et oppslagsverk der man kan finne svar på nesten alt som har med geocaching å gjøre, til å sette i stand eventer og kurs, der de som kan noe eller mye om et emne prøver å lære de som ikke kan.

De jobber aktivt med å rekrutere nye cachere, finne på lokale sprell som adventskalendere, premieringer og mye annet….

 

Men hvorfor skal jeg melde meg inn i foreningen? Jeg klarer jo meg selv, eller jeg er totalt uenig med styret eller «klubben/foreningens» regler….

Vel jo de fleste klarer seg selv, men alle har vi nok måtte ty til hjelp en og annen gang, og kanskje var det «wikien» som ligger på Geocaching i Norge sine nettsider som gav svaret? Viste du at nettsiden koster penger å drifte, mens de som oppdaterer innhold er vanlige cachere som meg og deg, men som frivillig donerer av sin tid for å hjelpe fellesskapet, og det uten å ta en krone i betaling?

Det fine eventet du var på, kan noe av kostnadene som Eventet hadde ha blitt dekket av en Forening?

Det er som ellers i samfunnet mange ildsjeler som er med i de forskjellige foreningene og mange er til og med med i flere enn 1, noen foreninger behøver kontingent, andre ber bare om grasrotandeler eller frivillige donasjoner, som de igjen vil bruke på fellesskapet.

Og er du ikke et av disse medlemmene så håper jeg at du har lyst til å melde deg inn i både GiNo og din evt lokale forening.

 

Men det var da dette med at jeg ikke liker styret eller er uenig i regler/vedtekter/handlingsplanen som foreningen har…

Og det er da desto viktigere at du blir medlem, kanskje få med deg noen flere venner også, for det er bare en måte å få endret på det man er uenig i med en forening, og det er å bruke sin rett som medlem til å bli hørt, og det har man mulighet til med å sende inn forslag til styret med hva de bør gjøre annerledes. Styret og vedtekter har også medlemmer mulighet til å påvirke på årsmøtene som foreningene har, være seg et «normalt» eller et ekstraordinært årsmøte, det er har man har mulighet til å stemme styremedlemmer inn og ut, det er her man har mulighet til å stemme over endringer i vedtekter, men om ingen sier noe og ingen gjør noe så er det jo aldri noe som skjer.

 

Så cghove anbefaler at er du ikke registrert medlem i en forening, men du liker det foreningen står for så meld deg inn, og skulle du være uenig med foreningen så er det desto viktigere å melde seg inn for å få sagt din mening…. Fordelene ved å være medlem i foreninger er oftest større enn hva man tror