Tips til Fremgangsmåte

Skrevet den 12. januar 2017 i Hjelp til mysteries og koder

Dette er et eksempel på en arbeidsflyt du kan følge for å løse puzzlecacher. Jeg påstår ikke det er uttømmende / perfekt, men det har fungert for meg (når jeg husker å bruke det) !!! Du kan selvsagt endre rekkefølgen Se på navnet på cachen – ofte et hint til å løse cache. Se på...

Fortsette å lese

Diverse Tips

Skrevet den 12. januar 2017 i Hjelp til mysteries og koder

Se etter mønster En mystery cache vil vanligvis kreve at alle sifrene i koordinatene (15 totalt), minutter (10) eller desimalminutter (6) løses. For eksempel; AB CD.EFG HIJ KL.MNO – 15 siffer N62 AB.CDE E006 FG.HIJ – 10 siffer N62 26.ABC E006 04.DEF – 6 siffer Se på oppgaven om det er 6, 10 eller 15...

Fortsette å lese
cghove 2018